Dealer worden

Volta dels Garrofers, 41-42. Pol. Ind. Els Garrofers. 08340 Vilassar de Mar. Barcelona

(+34) 93 754 07 97

ancar@ancar-online.com
    In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de gegevens die u ons verstrekt zullen worden opgenomen in de database van Antoni Carles SA - Volta dels Garrofers 41-42 - 08340 Vilassar de Mar - Spanje (ancar@ancar-online .com). De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciƫle relatie in stand wordt gehouden of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Antoni Carles S.A. deelt mee dat we de gegevens op een wettige, transparante en bijgewerkte manier zullen behandelen. Daarom verzekert Antoni Carles S.A. redelijke maatregelen te nemen zodat de gegevens indien nodig onverwijld worden verwijderd of gecorrigeerd. Om onze diensten te verlenen en u de benodigde informatie te geven, moeten we uw contactgegevens hebben verstrekt aan onze officiƫle dealers, dit zijn bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken als onderdeel van het verlenen van een dienst die we hebben ingehuurd en met wie wij de bijbehorende Behandelmanager-contracten hebben ondertekend, waardoor zij zich moeten houden aan de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. De gegevens worden in geen geval doorgegeven aan andere derden, behoudens in gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw gegevens uitoefenen door te schrijven naar ancar@ancar-online.com. U kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie over ons privacybeleid raadplegen via de volgende link. Wij informeren u dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: ancar@ancar-online.com.