Voorwerp en acceptatie

Deze disclaimer regelt het gebruik van de website [www.ancar-s.com] (hierna, DE WEBSITE) die eigendom is van ANTONI CARLES, S.A, hierna DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE).

Door de website van de eigenaar te bezoeken wordt u een gebruiker van de website en hierdoor wordt verondersteld dat u alle in deze Disclaimer opgenomen bepalingen volledig en zonder voorbehoud accepteert; deze bepalingen zijn aan wijzigingen onderhevig

De gebruiker is verplicht tot een correct gebruik van de website in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, de gebruiken van het internet en deze Disclaimer. De gebruiker legt verantwoording af tegenover de eigenaar van de website of tegenover derden voor schadevergoeding die kan ontstaan als gevolg van de niet-naleving van deze verplichting.

Identificatie en communicatie

Met inachtneming van Wet 34/2002, d.d. 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), informeert de eigenaar van de website over het volgende:

Zijn bedrijfsnaam luidt: ANTONI CARLES, S.A

Zijn handelsnaam is: ANCAR

Het fiscale identificatienummer is: A-08790073

Zijn statutaire zetel bevindt zich te: Pol. In. Volta dels Garrofers, 41-42 08340 VILASSAR DE MAR.

Om zich met ons in verbinding te stellen, heeft u verschillende mogelijkheden ter beschikking:

Telefoon: [telefoon bedrijf]

E-mail: [E-MAIL bedrijf]

Alle meldingen en berichten tussen de gebruikers en de eigenaar van de website worden in alle opzichten als effectief beschouwd, wanneer ze per post of op een andere hierboven uiteengezette manier worden uitgevoerd.

Toegangs- en gebruiksvoorwaarden

Toegang tot de website en zijn diensten is vrij en gratis. De eigenaar van de website kan het gebruik van bepaalde op de website aangeboden diensten afhankelijk stellen van het vooraf invullen van een formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die hij/zij de eigenaar van de website verstrekt en is als enige verantwoordelijk voor verkeerde of onnauwkeurige verklaringen.

De gebruiker verbindt zich tot een gepast gebruik van de inhoud en diensten van de eigenaar van de website en zal deze bijvoorbeeld niet gebruiken om:

  1. inhoud te verspreiden die strafbaar, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, aanstootgevend is, terreurdaden verdedigt of, in het algemeen in strijd is met de wet of de openbare orde.
  2. Computervirussen in het netwerk te introduceren of acties uit te voeren die fouten of schade aan de gegevens, elektronische documenten in de gegevens of in de fysieke en logische systemen van de eigenaar van de website of derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of genereren, noch om de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten te belemmeren door het massale verbruik van computerbronnen waarmee de eigenaar van de website zijn diensten levert.
  3. Toegang proberen te verkrijgen tot e-mailaccounts van andere gebruikers of tot verboden gebieden van computersystemen van de eigenaar van de website of derden en, in voorkomend geval, om informatie weg te halen.
  4. De rechten van intellectueel of industrieel eigendom te schenden, en de vertrouwelijkheid van de informatie van de eigenaar van de website of derden te schenden.