Privacybeleid

Wanneer wij informatie van u nodig hebben, zullen wij altijd uitdrukkelijk vragen dat u ons hierin vrijwillig voorziet. De via de formulieren op de website of via andere wegen gevraagde gegevens worden in een persoonlijk databestand opgenomen, waarvoor ANTONI CARLES, SA, DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE verantwoordelijk is. Deze entiteit zal de gegevens vertrouwelijk verwerken en met als enig doel de gevraagde diensten te verlenen, met alle wettelijke en veiligheidsgaranties opgelegd door Wet 3/2018, d.d. 5 december, inzake bescherming van persoonsgegevens, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad, d.d. 27 april 2016 (AVG) en Wet 34/2002, d.d. 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

DANTONI CARLES, SA, verbindt zich ertoe de gegevens niet toe te wijzen, verkopen of delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Het doel van het verzamelen van gegevens is om u te informeren over onze producten en u gepersonaliseerde advertenties te bieden, dus door ons uw gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij u, via ons of via een van onze officiële distributeurs, commerciële informatie over onze producten sturen. . Als u deze berichten liever niet per e-mail of telefoon ontvangt, bieden wij u via deze de mogelijkheid om uw recht uit te oefenen om deze berichten te annuleren en af ​​te zien van het ontvangen van deze berichten, in overeenstemming met de bepalingen van titel III, artikel 22, van de wet 34/2002 over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Daarnaast zal ANTONI CARLES, SA, de gegevens die onjuist, onvolledig of niet langer nodig of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, annuleren of corrigeren, in overeenstemming met de bepalingen van Orgaanwet 3/2018, d.d. 5 december, op de Bescherming van persoonsgegevens.

De gebruiker kan de toestemming intrekken en zijn recht op toegang, rectificatie, beperking van behandeling, overdraagbaarheid, annulering en bezwaar uitoefenen door te schrijven naar de statutaire zetel van ANTONI CARLES, SA, gevestigd te Pol. Ind. Volta dels Garrofers, 41-42 08340 de Vilassar de Mar (BCN) of door een e-mail te sturen naar ancar@ancar-online.com, naar behoren geïdentificeerd en onder vermelding van het specifieke recht dat wordt uitgeoefend.

ANTONI CARLES, SA, neemt de overeenkomstige beveiligingsniveaus aan die vereist zijn door de bovengenoemde Orgaanwet 03/2018 en andere toepasselijke regelgeving. Hij aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit wijzigingen die derden kunnen veroorzaken in de computersystemen, elektronische documenten of bestanden van de gebruiker.

ANTONI CARLES, SA, kan van cookies gebruikmaken om de diensten van de website te verlenen. Cookies zijn fysieke bestanden met persoonlijke informatie op de terminal van de gebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn/haar browser te configureren om het aanmaken van cookies te vermijden of om erover waarschuwingen te ontvangen.

Als u ervoor kiest om onze website te verlaten via links naar websites die niet tot onze instelling behoren, is ANTONI CARLES, SA, niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites of de cookies die op de computer van de gebruiker van die website kunnen worden opgeslagen.

Ons beleid ten aanzien van e-mails is dat wij uitsluitend berichten verzenden die u wilt ontvangen.

Als u deze berichten liever niet per e-mail ontvangt, bieden wij bij dezen de mogelijkheid om uw recht uit te oefenen om deze berichten te annuleren, in overeenstemming met de bepalingen van titel III, artikel 22, van Wet 34/2002 inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Procedure bij het uitvoeren van illegale activiteiten.

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de illegale aard aan het licht brengen van het gebruik van enige inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, moeten zij met de eigenaar van de website op een van de hierboven vermelde manieren contact opnemen door zich naar behoren te identificeren, de vermeende inbreuken specificeren en uitdrukkelijk en onder eigen verantwoordelijkheid verklaren dat de informatie in de kennisgeving juist is.

De Spaanse wetgeving zal worden toegepast op alle geschillen die betrekking hebben op de website van ANTONI CARLES, SA, waarbij de overeenkomstige rechtbanken en tribunalen bevoegd zijn.