Dostosuj swoją jednostkę

    Rodzaj podnoszenia (S3 lub S5):

    Styl pracy:

    Fotel Pacjenta: